Ponovo Zlatko! Zlatko Krstevski

Ponovo Zlatko! Zlatko Krstevski

Zlatko Krstevski rođen je 1969. godine u Prilepu, Jugoslaviji. Diplomirao je na Školi za primenjene umetnosti, specijalizovana za slikarstvo, u Skoplju, Makedonija. Učestvovao je u 22. samostalnih izložbi i preko 300 grupnih izložbi, kongresa i festivala u oblasti slikarstva, stripa, karikature i pozorišta. Krstevski je direktor “Vizanta”, Centra za vizuelnu umetnost, gde je predstavlja urbane umetnosti, organizuje međunarodne projekte za vizuelne umetnosti i promoviše kulturnu baštinu.

Pročitajte još na blogu