O nama

Svet Stripa Kragujevac

Ostvarivanje zajedničkih ciljeva u oblasti vizuelnih umetnosti, kroz komunikaciju, razmenu ideja, obrazovanje, izdavaštvo, afirmaciju i promociju stripa uopšte – grupi poštovalaca urbane kulture deluje kao dobra osnova za saradnju tako da maja 2010. godine započinju prve aktivnosti koje su za rezultat imale osnivanje Udruženja ljubitelja devete umetnosti Svet stripa.

Održavanjem stripskih radionica, konferencija, tribina, izložbi, okupljanjem autora, izdavača, kolekcionara i ljubitelja stripa kao i umrežavanjem i jačanjem kapaciteta organizacija koje se bave promocijom stripa i razvijanja svesti o stripu kao o jednoj od bitnih grana vizuelne umetnosti – udruženje opravdava razloge svog postojanja, a višegodišnja saradnja sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije na projektima Međunarodna strip konferencija “Kragujevac Comic Con” i strip revija Kiša je potvrda potencijala i kapaciteta kojim Svet stripa raspolaže.

Kontinuiranim radom Škole devete umetnosti Svet stripa i otvaranjem striparnice Svet stripa udruženje se etablitliralo kao najsveobuhvatnija organizacija koja se bavi stripom u Srbiji.