Škola stripa i ilustracije

Škola stripa i ilustracije

Svet stripa pokreće školu stripa i ilustracije. Upis polaznika vrši se:
– na telefon 062 130 76 85
– putem e-mail adrese svetstripa@gmail.com
– svakog radnog dana od 7.30 do 19h u prostorijama Američkog kutka, Zorana Đinđića 10, zgrada Gradskog doma – treći sprat.

Broj polaznika nije ograničen.

Uslov: plaćena mesečna kotizacija od 1000 dinara.

OTVARANJE: petak, 3. april u 17.00

Već na otvaranju EXLUZIVA! Glavni predavač na otvaranju biće Vladimir Vesović, diplomirani grafičar, strip umetnik, ilustrator, animator, osnivač i predavač u školi stripa i ilustracije Đorđe Lobačev iz Beograda.

Predavači u školi biće i Milan Jovanović, strip autor, grafički dizajner i Dobrica Vučković, akademski slikar i strip autor.

SPECIJALNI GOSTI:
– Zoran Tucić, strip autor, predsednik Udruženja stripskih umetnika Srbije.
– Borivoje Grbić, strip crtač, storibordista, grafički dizajner i urednik.

Osnove nastavnog programa škole su upoznavanje sa svim elementima nastajanja jednog stripa kao što su crtež, scenario (dramaturgija), anatomija, scenografija, kadriranje, montaža, studija i kreiranje likova, kostimografija, story board, kroki, ilustracija, tehnike, materijali za rad, kao i teorija i istorija stripa. 

Program je grupno organizovan, ali se pristupa i pojedinačnom radu sa polaznicima.

Cilj je da se polaznici osposobe i ohrabre da samostalno realizuju svoje ideje u vidu stripa/ilustracije. U zavisnosti od mogućnosti polaznika, predavač kroz individualni rad prati tempo svakog od polaznika i podstiče ih na što kreativnije izražavanje u radu.

Kroz rad u grupi razmenjuju se interesovanja i ideja, čime se deluje na kreativno razmišljanje svakog polaznika. Istraživanjem stripa i ilustracije razvija se znanje o ovim medijima, oblicima kreativnog izražavanja i stvaranja u njima, stiču se nova i šire već postojeća znanja i mogućnosti iz ovih oblasti, a upoznavanjem novih vrednosti obogaćuje se stvaralački senzibilitet svakog od polaznika.

Faze rada:

Izrada stripa i ilustracije na zadatu ili slobodnu temu u zavisnosti od ličnog afiniteta polaznika;
Razvijanje vizuelnog mišljenja kroz kreativno-praktični rad;
Nastava se u osnovi zasniva na sticanju praktičnih znanja iz oblasti stripa i ilustracije i ovladavanju praktičnim veštinama u procesu stvaranja. Kroz praktičan rad polaznici će postupno otkrivati tajne i čari izrade stripa i ilustracije, koji je i finalni proizvod čitavog procesa;
Upoznavanje sa istorijom stripa i ilustracije i upućivanje u određenu literaturu na osnovu individualnih afiniteta i sklonosti polaznika;
Upućivanje polaznika na određene strip autore, ilustratore, njihove monografije, virtuelne muzeje, filmove, galerije i izložbe.
Unutar zadatih okvira i ciljeva sadržaj časova i dinamika predstavljanja materije mogu biti prilagođeni svakom polazniku pojedinačno, u zavisnosti od rezultata koji polaznik bude ostvarivao u toku realizacije programa

Izrada stripa ili ilustracije na slobodnu temu u zavisnosti od interesovanja polaznika;
Podsticanje polaznika ka samostalnoj izradi stripa i kombinovanju različitih tehnika, kao i otkrivanju novih načina izražavanja.
Metodologija: Nastava se izvodi kroz praktičan rad sa polaznicima u grupi. Dijaloškim putem razmenjuju se mišljenja predavača i polaznika, a metodom demonstracije i kroz praktičan rad dolazi se do željenih rezultata. Podsticanjem polaznika nastave na diskusiju i otvoreni dijalog o klasičnim i savremenim umetničkim pravcima iz oblasti stripa i ilustracije, dolazi se do razmene ideja i iskustava, čime se otvaraju nove mogućnosti u oblasti stvaranja.

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti stripa i ilustracije;
Razvijanje kreativnih procesa razmišljanja u oblasti stripa i ilustracije;
Upoznavanje polaznika kako sa tradicionalnim, tako i sa savremenim predstavnicima iz oblasti stripa i ilustracije;
Sposobnost praktične primene savladanih znanja i veština u kreativnom radu.
Pribor: olovke, gumice, lenjiri, hamer, flomasteri, markeri, pera, tuš, četkice… koje će obezbediti Svet stripa.
Literatura: Stripovi domaćih i stranih autora, knjige i monografije svetskih ilustratora i slikara.

Na kraju godine Svet stripa će organizovati izložbu na kojoj će biti prezentovani odabrani radovi svakog polaznika nastali tokom godine.

Svet stripa: Mirjana Andrić je bila gost Slavice Đukičin i predstavila Školu stripa i ilustracije by Svetstripa on Mixcloud

Škola stripa i ilustracije će raditi u prijatnom ambijentu kragujevačkog Američkog kutka, koji vam predstavljamo na sledećim fotografijama.

VIDIMO SE U AMERIČKOM KUTKU!

Pročitajte još na blogu

Dylan Dog #211 Kuća duhova

Redovna serija broj :  # 211 Naziv :  “Kuća duhova” Naziv originala :  “La casa dei fantasmi” Scenario :  Pasquale Ruju Crtež :  Daniele Bigliardo Naslovna :  Angelo Stano Objavljeno

Pročitajte dalje »

Dylan Dog #49 Misterija Temze

Redovna serija broj :  # 49 Naziv :  “Misterija Temze” Naziv originala :  “Il mistero del Tamigi” Scenario :  Claudio Chiaverotti Crtež :  Corrado Roi Naslovna :  Angelo Stano Objavljeno

Pročitajte dalje »

Dick Long

Dick Long je privatni detektiv, bivši policajac, koji slučajeve ne rešava oružjem i pesnicama, već, eh, nekim drugim, manje konvencionalnim, metodama.

Pročitajte dalje »