Kragujevački Pobednik 2013.

Kragujevački Pobednik 2013.

Zainteresovani autori svoje radove mogu poslati do nedelje 25. avgusta 2013. godine, a pravila su sledeća…

Konkurs je potpuno otvoren po pitanju teme i žanra, kao i tehnike i stilskog izraza. Pravo učešća imaju autori svih uzrasta.

Radovi takmičara mlađih od 15 godina biće žirirani nezavisno od starijih učesnika.

Rad može biti delo jednog ili više autora, a jedan autor može predati više radova. Priče moraju biti kompletne, a radovi mogu biti iz 2011. 2012. ili 2013. godine, u obimu od 1 do 8 tabli. Stripovi koji su nagrađivani na drugim konkursima, a poslati su i na ovaj konkurs – neće biti žirirani.

Uz radove autori treba da pošalju i ličnu biografiju ili, ako je više autora radilo na stripu (crtež, scenario, kolor), biografiju svih autora pojedinačno, po sledećim stavkama: funkcija autora (crtež, scenario, kolor..), ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa stalnog boravka, broj mobilnog i fiksnog telefona, adresa elektronske pošte, naziv rada, tehnika i godina nastanka dela.

Svi radovi treba da budu prilagođeni objavljivanju na A4 formatu. Po okončanju konkursa najbolje ocenjeni radovi biće objavljeni u reviji Kiša broj 9. Pored toga biće organizovana i izložba svih pristiglih radova.

Radove slati isključivo u digitalnom formatu, u rezoluciji od 300dpi i većoj, na adresu svetstripa@gmail.com
Na istu adresu možete da nam se obratite i povodom bilo kakvih pitanja koja budete imali.

Pobedniku konkursa darivaće se plaketa Branko Plavšić.

Budžet ovog projekta ograničen je u smislu da SVET STRIPA nije u mogućnosti da autorima dodeli novčanu nadoknadu za pobedu na konkursu kao i objavljivanje u reviji, ali za sve objavljene radove biće obezbeđen autorski primerak revije kao i mogućnost stalnog angažmana u reviji.

s poštovanjem
SVET STRIPA

Pročitajte još na blogu