Škola devete umetnosti Svet stripa

Škola devete umetnosti Svet stripa

Škola devete umetnosti Svet stripa
Nedeljom od 10.30 do 12.30 časova.

ČASOVI SU BESPLATNI!

Prva kragujevačka gimnazija
Daničićeva 1
Kragujevac

Predavači su Goran Milenković, karikaturista, strip autor i Milan Jovanović, grafički dizajner, strip autor.

Svake nedelje od 10.30 do 12.30 (zaključno sa nedeljom 3. jula – zatim pauza do nedelje 4. septembra)
Za sve od 7 do 77 godina, broj polaznika nije ograničen.

Upis polaznika se vrši:
– na telefon 062 130 76 85
– putem mejla info@svetstripa.org.rs

Program je grupno organizovan, ali se pristupa i pojedinačnom radu sa polaznicima. Cilj je da se polaznici osposobe i ohrabre da samostalno realizuju svoje ideje u formi stripa.
Osnove nastavnog programa škole su upoznavanje sa svim elementima nastajanja jednog stripa kao što su crtež, scenario (dramaturgija), anatomija, scenografija, kadriranje, montaža, studija i kreiranje likova, kostimografija, story board, kroki, ilustracija, tehnike, materijali za rad, kao i teorija i istorija stripa.
Kroz rad u grupi razmenjuju se interesovanja i ideja, čime se deluje na kreativno razmišljanje svakog polaznika. Istraživanjem stripa razvija se znanje o ovom mediju, oblicima kreativnog izražavanja i stvaranja u njemu, stiču se nova i šire već postojeća znanja i mogućnosti iz ove oblasti, a upoznavanjem novih vrednosti obogaćuje se stvaralački senzibilitet svakog od polaznika. U zavisnosti od mogućnosti polaznika, predavač kroz individualni rad prati tempo svakog od polaznika i podstiče ih na što kreativnije izražavanje u radu.

Razvijanje vizuelnog mišljenja kroz kreativno-praktični rad;
Nastava se u osnovi zasniva na sticanju praktičnih znanja iz oblasti stripa i ovladavanju praktičnim veštinama u procesu stvaranja. Kroz praktičan rad polaznici će postupno otkrivati tajne i čari izrade stripa, koji je i finalni proizvod čitavog procesa;
Upoznavanje sa istorijom stripa i upućivanje u određenu literaturu na osnovu individualnih afiniteta i sklonosti polaznika;
Upućivanje polaznika na određene strip autore, njihove monografije, virtuelne muzeje, filmove, galerije i izložbe.
Unutar zadatih okvira i ciljeva sadržaj časova i dinamika predstavljanja materije mogu biti prilagođeni svakom polazniku pojedinačno, u zavisnosti od rezultata koji polaznik bude ostvarivao u toku realizacije programa

Izrada stripa ili ilustracije na slobodnu temu u zavisnosti od interesovanja polaznika; Sticanje osnovnih znanja, razvijanje kreativnih procesa razmišljanja, upoznavanje polaznika kako sa tradicionalnim, tako i sa savremenim predstavnicima iz oblasti devete umetnosti;
Podsticanje polaznika ka samostalnoj izradi stripa i kombinovanju različitih tehnika, kao i otkrivanju novih načina izražavanja.
Metodologija: Nastava se izvodi kroz praktičan rad sa polaznicima u grupi. Dijaloškim putem razmenjuju se mišljenja predavača i polaznika, a metodom demonstracije i kroz praktičan rad dolazi se do željenih rezultata. Podsticanjem polaznika nastave na diskusiju i otvoreni dijalog o klasičnim i savremenim umetničkim pravcima iz oblasti stripa, dolazi se do razmene ideja i iskustava, čime se otvaraju nove mogućnosti u oblasti stvaranja i dolazi do jednog od ciljeva škole a to je: sposobnost praktične primene savladanih znanja i veština u kreativnom radu.

Vaše je samo da u školu dođete dobro raspoloženi 😀 a sav potreban pribor za rad (papir, olovka, gumica, lenjir, flomaster, marker, pero, tuš, četkica…) obezbeđuje organizator.

Literatura: Stripovi domaćih i stranih autora, knjige i časopisi koji se bave devetom umetnošću.

Pročitajte još na blogu