Čovek koji piše predgovore: Zoran Đukanović

Čovek koji piše predgovore: Zoran Đukanović

Zoran Đukanović jedan od najpoznatijih i najcenjenijih strip kritičara ovog dela Evrope. Esejista čiji se tekstovi čitaju i prepričavaju već više od tri decenije, u društvu Nikole Dragomirovića, govori o svom radu na stripu.

Esejista, kritičar, urednik i stručnjak za medijski razvoj.

Rođen je u Beogradu 1955. godine gde je živeo do preseljenja u Amsterdam 1991. Piše najčešće za časopise i novine u zemljama nastalim nakon Jugoslavije. Dugi niz godina bio je urednik u časopisu Vidici, a zatim glavni urednik u Novim Vidicima u Beogradu. Objavio je 1988. knjigu eseja Tomas Man ili Filip K. Dik koja je sada dostupna online na http://www.stripovi.com/index.asp?page=column-view&ColumnID=6, monografiju Ken Parker (1990) i priredio više knjiga, zbornika i temata, među kojima Poetiku stripa (Književna kritika br. 5, Beograd 1987) i uvod u antologiju Balkan Comics Connections: Comics from the Ex-Yu Countries (2013) http://www.amazon.co.uk/Balkan-Comics-Connections-Ex-Yu-Countries/dp/6086559708. Organizovao je niz izložbi posvećenih stripu koje su obeležile epohu borbe za kulturno priznavanje stripa. Regularno drži predavanja na strip festivalima i sajmovima knjiga u regionu Zapadnog Balkana (Srbija, Hrvatska, Crna Gora…). Ima redovnu rubriku (Post Scriptum) na www.stripvesti.com i više od decenije piše za beogradski nedeljnik Vreme (lista tekstova na hiperlinku).

Stotine Đukanovićevih eseja i kritika su objavljeni (pored kolumni u NIN-u, YU strip magazinu, Stripoteci i Vremenu) u preko pedeset dnevnih i nedeljnih listova, strip časopisa i časopisa za kulturu i književnost. Poslednjih desetak godina učestalo piše predgovore za knjige stripa, monografije, albume i integralna izdanja. Eseji su mu prevedeni na engleski, francuski, holandski i arapski jezik. Uređivao je u Holandiji u časopisima Beodam, De Horizon, De Krant i Now Future! Bio jedan od osnivača mirovne organizacije MiZaMir (WijVoorVrede / WeForPeace) u Holandiji 1991. Gotovo petnaest godina radio je u Press Now, holandskoj fondaciji za razvoj nezavisnih medija u Evropi, Aziji i Africi, gde je razvio stotine medijskih projekata za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Makedoniju, Jermeniju, Irak, Iran i Ugandu, često boraveći u većini ovih zemalja.

Zoranova polica s objavljenim radovima

Pročitajte još na blogu

Intervju sa Dejanom Delićem

Dejan Delić: Rođen 1982. god. u Rumi. Bavi se crtanjem grafičkih i digitalnih ilustracija i stripova, grafičkim dizajnom, kao i izlaganjem svojih radova i pisanjem aforizama.

Pročitajte dalje »